FairADViCE logo
Sdr. Stationsvej 28A, 4200 Slagelse

Cybersikkerhed - GDPR - Persondata - Implementering

Vi gør det forståeligt for dig!

Vidste du, at cyberangreb og databrud er 31 gange mere sandsynligt end en brandskade i din virksomhed?

Vi hjælper virksomheder i alle størrelser samt it, databehandlere og hosting virksomheder.

 

Skab tryghed i virksomheden

Økonomi, erhvervsjura og forsikring forener kræfterne i fairADViCE.dk

Casper Rasmussen, har en baggrund fra CBS, indenfor erhvervsjura og økonomi. Efter en årrække i byggebranchen er Casper blevet certificeret i persondataret og trådte derefter ind i fairADViCE.dk.
Casper har ansvaret for de juridiske bearbejdninger, risikoanalyser, arbejdsdokumenter m.v.
Derudover bruger Casper i omegnen af 500 timer om året på at vedligeholde viden for fairADViCE.dk både i Danmark og i EU-regi. Dette gøres for vedligeholde vores kunders GDPR-dokumenter og cybersikkerhed.

Niels V. Rasmussen der er stifter af fairADViCE.dk, har mange års erfaring inden for forsikringsbranchen herunder forsikringsjura. Niels varetager alle relationer uden for fairADViCE.dk. Dette drejer sig f.eks. om onboarding af kunder og indgåelse af brancheaftaler. 
Niels bruger derudover en del timer på at holde foredrag om processerne for dokumentation, etablering af databehandleraftaler og andre dokumentværktøjer.

Vi lever af glade og tilfredse kunder

Kunderne hos fairADViCE.dk

Hos fairADViCE.dk har vi alle typer af virksomheder. Dette er f.eks. revisions-/bogholderivirksomheder, produktionsvirksomheder, håndværkere, advokat selskaber, IT-virksomheder og databehandlervirksomheder. 

Hvis du som kunde efterlever alle anbefalinger og opfylder de  gældende lovkrav inden for cybersikkerhed og GDPR, så kan du som kundevirksomhed få fairADViCE.dk’ Complient mærke til hjemmesiden, mailsignatur m.v. 

Vi hjælper dig hele vejen

At blive kunde hos fairADViCE.dk

1

Opstart som kunde

Hvis du vil undersøge værdien af at være kunde i fairADViCE.dk, kontakter du os uforpligtigende.

fairADViCE.dk tager kunder ind gennem et fysisk møde, hvor vi gensidigt vurderer udbyttet ved at etablerer et kundeforhold.

Er begge parter interesseret i et videre forløb, indgås en kundeaftale med tilhørende fortrolighedserklæring, fuldmagt m.v.

2

Etableringsforløb

1-2 timers analyse af din virksomhed, ofte udført via Teams.

På basis af analysen påbegyndes gennemarbejdningen af din virksomhed, herunder IT-sikkerhedsgennemgang, udarbejdelse af lovpligtige GDPR-fortegnelser med tilhørende arbejdsdokumenter.

Når etableringsforløbet når sin afslutning, er det tid til at implementere de udarbejdede dokumenter i din virksomhed.

3

Implementering

Implementeringsfasen omfatter vigtige elementer som medarbejderinstruktioner, træning i sikre cyberrutiner for at beskytte virksomhedens digitale infrastruktur, kontrol af kontrakter for at sikre overensstemmelse og juridisk gyldighed samt gennemgang af aftalegrundlaget og eventuelle nødvendige justeringer.

Disse trin er afgørende for at etablere et solidt fundament og sikre, at virksomheden opererer i overensstemmelse med gældende standarder og bedste praksis.

Ved at omfavne disse vigtige procedurer kan din virksomhed opnå øget effektivitet, sikkerhed og succes på lang sigt.

4

24 timers support

Efter implementering vedligeholder fairADViCE.dk  din virksomheds cybersikkerhed og GDPR-fortegnelser på abonnement, med overholdelse af juraens rollefordeling.

FairADViCE.dk hjælper dig gennem hele processen, som en udlicitering af opgaven tilsvarende en ekstern bogholder eller revisor.

Som kunde i fairADViCE.dk er der hjælp at hente 24 timer i døgnet, hvis der skulle ske databrud, hjælp ved tilsyn samt anmodning indsigt.

Alt ovenstående er forudsat at din virksomhed efterlever anbefalingerne givet af fairADViCE.dk

Undgå hacking

Monitoreret overvågning

fairADViCE.dk samarbejder med CyberNordic monitoreret anti-virus.

Denne anti-virus kan erstatte virksomhedens eksisterende, og derved oplever du at omkostningerne til anti-virus bliver sænket, samtidig med at du kan sikre dig at alarmen går, hvis der er forsøg på indtrængende.

Den monitorerede anti-virus bygger i sin enkelthed på, at der løbende bliver foretaget evaluering af den trafik der foregår på verdensplan, så selv de nyeste tiltag bliver fanget, og dette bliver opdateret på din enhed, uden at du behøver at foretage andet end installationen.

fairADViCE.dk anbefaler denne løsning til alle kunder!

Cybersikkerhed og GDPR

Udbytte ved cybersikkerhed og GDPR i din virksomhed

fairADViCE.dk har dokumentation for at virksomhederne får øget deres tillid fra omverdenen ved god cybersikkerhed og anvendelse af GDPR.

Øget tillid fra jeres kunder giver øget omsætning og øget bundlinje, hvis dette skaber nysgerrighed, så kontakt fairADViCE.dk. 

skræddersyet Kurser

Kurser i cybersikkerhed & GDPR

Mange virksomheder har deltaget i vores webinarer omhandlende GDPR.

Disse webinarer er gode til orientering og motivation, men beskriver ikke hvordan cybersikkerhed bør anvendes i den enkelte virksomhed.

Vores erfaring viser, at langt de fleste ved, at det skal bringes i orden. Men mere end 9 ud af 10 går i stå, når det kommer til hvordan.

Årsagen er den manglende viden, om hvordan man griber det an.

Flere virksomheder har allerede udarbejdet en GDPR-politik, dog viser den sig ofte at være mangelfuld ved gennemgang. De fleste af disse virksomheder er ikke klædt korrekt på til et tilsyn fra datatilsynet.

Hos fairADViCE har vi succes med at omdanne teori til noget håndgribeligt, så vi hjælper jer i processen frem til compliant.

Kursets indhold

Udover de faktiske processer for dokumentation, etablering af databehandleraftaler og andre dokumentværktøjer, er kurset sammensat således, at jeres virksomhed ud fra kursusindholdet  er i stand til at leve op til samfundets krav om GDPR-dokumentation, samt udlevering af data ved indsigtsanmodninger m.v.

Kurset afsluttes med opdatering af alle delelementer, som trækkes sammen i den Interne Fortegnelse – et lovpligtigt dokument der indeholder hele virksomhedens GDPR-politik.

Foredrag om cybersikkerhed

Niels V. Rasmussen holder  foredrag i hele landet om cybersikkerhed med det vækstgrundlag som opstår når cybersikkerhed tages seriøst. Vi kommer helt tæt på hvordan hackere arbejder, hvordan deres indtrængning opdages i vores systemer og sandsynligheden for deres besøg.

Foredraget er særdeles lærerigt for ansvarlige ledere eller ansatte.
Emnerne strækker sig også til, hvad det betyder med de øvrige EU’ landes handlinger i forhold til at drive en dansk virksomhed, når det gælder cybersikkerhed.

Alle emnerne er med afsæt i den gældende EU Forordningen samt den danske lovgivning, som vi alle skal overholde, når vi opbevarer persondata.

Kontakt Niels V. Rasmussen for nærmere information: nvr@fairadvice.dk

Samarbejdspartnere

Styrk dit arbejde med et godt samarbejde

fairADViCE.dk er samarbejdspartner med SMV Danmark, flere erhvervsråd og flere forskellige brancheorganisationer.